02/04/2021

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у марту

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у марту, за 23 радна дана, реализовано је укупно 20,9 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,5 милиона, или 16,8%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 17,4 милиона, или 83,2%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 910.822, од чега је 757.833 просечан број плаћања у RTGS систему, а 152.989 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 8.549,0 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 41,7 милијарди динара, или 0,5% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 371,7 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 1,8 милијарди динара.

Током 12.825 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, па је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 3.710 плаћањa, у вредности од 55.705.769,3 евра. Наведени системи су радили без застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера