06/05/2021

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у априлу

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у априлу, за 21 радни дан, реализовано је укупно 19,9 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,4 милиона, или 17,3%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 16,5 милиона, или 82,7%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 949.507, од чега је 785.304 просечан број плаћања у RTGS систему, а 164.203 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 8.326,7 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 41,5 милијарди динара, или 0,5% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 396,5 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,0 милијарди динара.

Током 11.655 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 3.550 плаћањa, у вредности од 55.563.905,6 евра. Наведени системи радили су без застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера