06/05/2021

Рад IPS НБС система у априлу

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у априлу реализовано је 3.512.818 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 117.094, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,3 секунде.

Вредност промета износила је 32,8 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.094,7 милиона динара.

Сектор за платни систем