03/06/2021

Рад IPS НБС система за мај

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у мају реализовано је 3.598.048 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 116.066, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,3 секунде.

Вредност промета износила је 28,3 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 911,7 милиона динара.

Сектор за платни систем