11/06/2021

Агенција Standard & Poor’s задржала кредитни рејтинг Србије на корак до инвестиционог, уз потврду стабилних изгледа за његово даље повећање

Упркос глобалној кризи и продуженом трајању пандемије, агенција Standard & Poor’s задржала је кредитни рејтинг Србије на нивоу BB+, уз стабилне изгледе за његово даље повећање и добијање инвестиционог рејтинга.

У својој одлуци, агенција Standard & Poor’s наводи да је кредитни рејтинг Србије подржан кредибилном монетарном политиком Народне банке Србије и умереним нивоом јавног дуга. То су били важни предуслови за доношење обимних пакета помоћи привреди и грађанима којима је подржана домаћа економија и спречен већи пад привредне активности. Агенција истиче и знатну отпорност српске економије постигнуту у претходним годинама, као и то што је Србија глобалну кризу изазвану пандемијом вируса корона дочекала са знатно мањим макроекономским неравнотежама у односу на период пре десет година. Свиме ониме што је урађено на јачању земље створен је простор да се реагује брзо и адекватним мерама одмах на почетку кризе. У том контексту, агенција истиче и да је Народна банка Србије дуги низ година пре избијања кризе одржавала инфлацију на ниском и стабилном нивоу испод 2%, што је било знатно мање него у периоду од 2003. до 2012. године, када је инфлација у просеку износила 10%.

Поводом одлуке агенције Standard & Poor’s, гувернер Јоргованка Табаковић истиче да је агенција и овог пута препознала да смо и у најтежим условима очували ниску инфлацију, стабилност банкарског сектора, али и девизне резерве на рекордном нивоу. „Захваљујући одговорном вођењу економске политике у претходном периоду и координисаним и правовременим мерама Народне банке Србије и Владе, Србија је била опремљена да адекватно и брзо одговори на први талас кризе. Били смо једна од првих централних банака у свету која је реаговала смањењем референтне каматне стопе, коју смо током претходне године смањили укупно четири пута – на до сада најнижи ниво од 1,0%. Такође, на почетку кризе међу првима смо увели и мораторијум на отплату кредитних обавеза, што је, уз правовремено обезбеђивање динарске и девизне ликвидности по изузетно повољним условима, позитивно утицало и на друге делове наше економије”, додала је гувернер Јоргованка Табаковић.

Када је реч о показатељима привредног раста, агенција Standard & Poor’s у први план истиче да је српска привреда у 2020. години, упркос пандемији, забележила пад од свега 1%, као и да је већ у првом тромесечју ове године прешла преткризни ниво. Одличне резултате по питању привредног раста у периоду пандемије Standard & Poor’s образлаже и одговарајућим мерама монетарне и фискалне политике. У извештају је посебно истакнута отпорност прерађивачке индустрије и грађевинарства, као и успешан темпо вакцинације у нашој земљи, при чему се наводи да Србија бележи један од најбољих резултата у вакцинацији међу земљама у развоју. Агенција очекује да ће учешће фискалног дефицита у бруто домаћем производу од наредне године поново бити на опадајућој путањи, чему ће у великој мери доприносити и раст економске активности.

Када је реч о одрживости екстерне позиције, агенција Standard & Poor’s наглашава да је дефицит текућег рачуна Србије данас знатно нижи него пре десет година, а у извештају се посебно наводи и смањено ослањање на портфолио инвестиције у поређењу с годинама након светске финансијске кризе, када су ти токови били доминантан извор финансирања тадашњих дуплих дефицита. Истовремено, агенција истиче да стране директне инвестиције, које су у великој мери усмерене у извозно оријентисане секторе, већ дужи период (шест година) у потпуности покривају дефицит текућег рачуна.

Као факторе који у будућности могу утицати на повећање рејтинга, агенција наводи управо даље поправљање платнобилансних кретања, која могу бити још боља од садашњих пројекција. То се може реализовати и наставком прилива страних директних инвестиција, којима се повећавају извозни капацитети наше економије.

„Прилив страних директних инвестиција који бележимо годинама уназад и приноси које остварујемо на хартије од вредности на домаћем и међународном тржишту капитала сведоче у прилог томе да тржишни учесници Србију и сада сврставају у земље са инвестиционим кредитним рејтингом. Према пројекцијама свих институција, Србија ће у наредним годинама имати висок привредни раст, којем ће доприносити и динамичан раст извоза и инвестиција. Уз наставак одговорне монетарне и фискалне политике и очувану макроекономску стабилност, то су фактори које и рејтинг агенције наводе као пресудне за даље повећање кредитног рејтинга Србије и њено званично сврставање међу земље инвестиционог рејтинга”, закључила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера