08/07/2021

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду да се ефекти претходно донетих монетарних и фискалних мера, укључујући и трећи пакет економских мера помоћи привреди и грађанима од око 4,3% бруто домаћег производа, могу очекивати и у наредном периоду и да ће по том основу услови финансирања привреде и грађана остати повољни, што доприноси расту расположивог дохотка.

Извршни одбор је истакао да је Србија једна од ретких земаља која је већ у првом тромесечју ове године превазишла преткризни ниво економске активности. Посебно је значајно то што су током пандемије, као резултат координираних мера монетарне и фискалне политике, очувани производни капацитети и радна места, као и пословно и потрошачко поверење. У складу с тим, као и захваљујући успешном спровођењу процеса вакцинације становништва, Извршни одбор очекује да ће привредном расту ове године највише допринети раст инвестиција у фиксне фондове и потрошње. Извесно је да се опоравља и екстерна тражња, уз даљи раст извоза Србије, који ће наставити да буде географски и производно распрострањен, подржан даљим снажним приливом страних директних инвестиција. Све то, уз планирано повећање капиталних издатака државе усмерених ка реализацији инфраструктурних пројеката, обезбедиће да раст бруто домаћег производа на нивоу године достигне 6%, уз могућност да стопа раста буде и већа.

У складу са очекивањима Извршног одбора, у мају је порасла међугодишња инфлације (на 3,6%), што је био случај и у већини других земаља, пре свега због ниске базе из претходне године. Ниска база се у највећој мери односи на цене нафтних деривата, које су у првим месецима након избијања пандемије забележиле снажан пад под утицајем ниже светске цене нафте. У наредним месецима Извршни одбор очекује кретање инфлације око централне вредности циља од 3%, а по престанку деловања привремених фактора код цена нафтних деривата и хране, успоравање инфлације од другог тромесечја наредне године. На одсуство знатнијих инфлаторних притисака указује стабилно кретање базне инфлације, која је у мају износила 2,0% међугодишње. Такође, важан фактор ниске и стабилне инфлације чини обезбеђена релативна стабилност девизног курса, као и усидреност инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде, што потврђује кредибилитет монетарне политике.

Доносећи одлуку о задржавању референтне каматне стопе на непромењеном нивоу, Извршни одбор је имао у виду да кретања у међународном окружењу још увек у највећој мери зависе од тока пандемије. Иако је привредни опоравак неуједначен по земљама, уз ризик његовог успоравања због ширења нових сојева вируса, средњорочни изгледи за раст светске привреде повољни су захваљујући процесу вакцинације становништва. Евентуални ризици за раст светске привреде јесу и застоји у ланцима снабдевања и неравнотеже на тржишту рада, јер повећавају трошкове производње и воде глобалној забринутости да би инфлаторни притисци могли да расту. Водећи показатељи економске активности зоне евра, нашег најважнијег трговинског партнера, указују на то да је опоравак у другом тромесечју ове године снажан, вођен растом прерађивачке индустрије, али и услужног сектора. Убрзање раста зоне евра и виша инфлација од почетка ове године за сада не утичу на одлуку Европске централне банке да смањи степен експанзивности монетарне политике, јер се фактори више инфлације оцењују привременим. Такође, Систем федералних резерви сматра да кретања у америчкој привреди још увек не захтевају да се почне с повлачењем мера подршке централне банке. Добри изгледи за раст светске привреде и најаве водећих централних банака да ће њихове каматне стопе остати ниске и у наредном периоду у извесној мери су ублажили неизвесност на међународном финансијском тржишту, па су услови финансирања за земље у успону и даље повољни. Неизвесност је и даље присутна на светском робном тржишту, пре свега у погледу кретања светске цене нафте, која је у првој половини ове године повећана за више од 45%. На раст светске цене нафте утицао је снажан раст тражње, који је премашио понуду, ограничену одлукама земаља OPEC+. Узлазни тренд бележе и светске цене других примарних производа, као и светске цене хране.

У условима изразите неизвесности на глобалном нивоу изазване пандемијом, Народна банка Србије је осму годину заредом очувала ценовну и финансијску стабилност и у исто време је равноправни партнер Влади Републике Србије у пружању подршке привреди и грађанима. Извршни одбор истиче да ће приоритет монетарне политике и даље бити обезбеђење ценовне и финансијске стабилности, уз подршку што бржем расту наше привреде и запослености, даљем расту извозног сектора, као и повољном инвестиционом амбијенту. Народна банка Србије ће наставити да пажљиво прати кретања и утицај кључних фактора из домаћег и међународног окружења на инфлацију, финансијску стабилност и брзину економског опоравка и да у складу с тим прилагођава своје мере у интересу наше привреде и грађана.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. августа

Кабинет гувернера