12/08/2021

Кретање инфлације у јулу

Према подацима Републичког завода за статистику, међугодишња инфлација је у јулу остала непромењена у односу на јун и износила је 3,3%, што је у складу са очекивањима Народне банке Србије.

На месечном нивоу, потрошачке цене су у јулу повећане за 0,2%, при чему су на месечни раст цена највише утицале више цене нафтних деривата, туристичких пакет-аранжмана, као и редовно усклађивање цена цигарета с повећањем акциза. У супротном смеру највише су деловале сезонски ниже цене поврћа.

Базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета) наставила је стабилно кретање и у јулу је износила 1,9% међугодишње.

Према централној пројекцији Народне банке Србије, међугодишња инфлација ће и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена.

О факторима који су утицали на кретање инфлације и очекивањима Народне банке Србије за наредни период детаљније ће бити речи на презентацији Извештаја о инфлацији, која ће се одржати 18. августа 2021. године.

Кабинет гувернера