17/09/2021

Резултати августовске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима августовске анкете, настављају да се крећу у границама инфлационог циља Народне банке Србије (3 ± 1,5%).

Трећи месец заредом инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред налазе се на централној вредности циља од 3,0%, док су се очекивања привредника нашла на нивоу од 2,5%, што указује на то да и финансијски сектор и привреда актуелну вишу инфлацију перципирају као привремену.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она се код финансијског сектора такође налазе на централној вредности циља Народне банке Србије од 3,0%, док су очекивања привредника нешто нижа и износе 2,0%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера