30/09/2021

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у периоду јануар–август ове године забележила међугодишњи раст од 6,9%, вођен растом сектора прерађивачке индустрије (7,8%), енергетике (5,8%) и рударства (0,9%). У оквиру прерађивачке индустрије раст је забележен у 18 од 24 гране. Највећи допринос расту потекао је од производње електричне опреме, производње деривата нафте, производа од гуме и пластике, а затим од производње осталих саобраћајних средстава, моторних возила, машина и опреме и производње пића.
Посматрано само у августу 2021, индустријска производња је забележила раст од 0,1% међугодишње, чему су допринели раст прерађивачке индустрије и рударства (1,3% међугодишње и 2,3% међугодишње, респективно), док је у сектору енергетике забележен пад (–6,2% међугодишње).
Показатељи услужних сектора забележили су повољна кретања. Промет у трговини на мало у августу 2021, у односу на исти месец претходне године, забележио је реални раст од 7,7%, док је реални раст у периоду јануар–август износио 11,3% међугодишње. Укупан број долазака туриста у августу виши је за 32,6% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 23,3%. У периоду јануар–август 2021, укупан број долазака туриста виши је за 35,9% међугодишње, а број ноћења туриста за 29,1% међугодишње.
Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у августу остварио међугодишњи раст од 31,9%, а робни увоз међугодишњи раст од 33,1%. У периоду јануар–август 2021, у односу на исти период претходне године, робни извоз је остварио раст од 28,5%, а робни увоз раст од 23,7%.

 

Кабинет гувернера