21/10/2021

Резултати септембарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима септембарске анкете, настављају да се крећу у границама инфлационог циља Народне банке Србије (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор и привреда у кратком року очекују инфлацију на централној вредности циља Народне банке Србије од 3,0%, што показује да тржишни учесници актуелну вишу инфлацију перципирају као привремену.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она се код финансијског сектора, такође, налазе на централној вредности циља Народне банке Србије од 3,0%, док су очекивања привредника нешто нижа и износе 2,5% за две године унапред и 2,0% за три године унапред.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера