20/12/2021

Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима новембарске анкете, настављају да се крећу у границама инфлационог циља Народне банке Србије (3 ± 1,5%).

Упркос вишој текућој инфлацији, представници финансијског сектора и привреде очекују да ће инфлација у новембру наредне године бити на нивоу од 4,0%, што указује на то да тржишни учесници актуелну вишу инфлацију перципирају као привремену.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, финансијски сектор је у новембру задржао своја очекивања на централној вредности циља Народне банке Србије (3,0%), док се средњорочна очекивања привредника крећу у распону од 2,5% до 3,0%.

Усидреност инфлационих очекивања, у чијој се основи налази и стабилност девизног курса, доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера