28/02/2022

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални раст бруто домаћег производа у четвртом тромесечју 2021. године износио је 7,0% међугодишње. На нивоу целе 2021. године, реални раст бруто домаћег производа, посматрано као збир четири тромесечја, износио је 7,4%.

Индустријска производња је у јануару 2022. године забележила међугодишње смањење активности од 2,6%. Смањење укупне индустријске производње последица је пре свега смањења активности у сектору енергетике од 18,7% међугодишње. С друге стране, у сектору рударства остварен је међугодишњи раст од 30,6% као резултат повећане експлоатације руда метала. Суочена са изазовима у вези са и даље присутним застојима у глобалним ланцима снабдевања, прерађивачка индустрија је у јануару забележила међугодишње смањење производње од 0,8%. При томе, више од половине грана у оквиру прерађивачке индустрије (13 од 24 гране) повећало је производњу, а посебно се истичу производња осталих саобраћајних средстава, основних метала и производа од метала, фармацеутских производа и машина и опреме. Смањење је забележено у производњи нафтних деривата, намештаја и прераде дрвета.

У оквиру услужних сектора, промет у трговини на мало у јануару био је реално већи за 4,3% међугодишње, док је у области туризма број долазака туриста у јануару међугодишње повећан за 56,4%, а број ноћења за 54,3%. При томе, порастао је број долазака и ноћења и домаћих и страних туриста.

Према подацима Анкете о радној снази, стопа незапослености се у четвртом тромесечју 2021. спустила на једноцифрен ниво и износила је 9,8%, што је за 0,9 процентних поена испод стопе незапослености у четвртом тромесечју 2020. Истовремено, стопа запослености износила је 50,0%, што је за 2,4 процентна поена више него у четвртом тромесечју 2020. године.

Кабинет гувернера