19/04/2022

Резултати анкете о инфлационим очекивањима

У условима растуће неизвесности, краткорочна инфлациона очекивања представника финансијског сектора, слично кретањима претходних месеци, наставила су да се крећу у распону између 4,5% и 5,0%.

Према резултатима мартовске анкете агенције Ипсос, представници финансијског сектора очекују да ће инфлација у марту 2023. године бити на нивоу од 5,0%, док су, према резултатима априлске анкете агенције Блумберг, инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред нижа и износе 4,5%.

Очекивана инфлација представника привреде за годину дана унапред, према анкети агенције Ипсос, смањена је са 7,5%, забележених у фебруару, на 5,0% у марту и на тај начин се изједначила са очекиваном инфлацијом представника финансијског сектора.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде нижа од краткорочних, налазе се у границама циља и крећу се у распону од 3,0% до 4,0% за финансијски сектор, док су код привредника на нивоу од 3,5% за обе посматране године. Овакви резултати анкете могли би да указују на то да и финансијски сектор и привреда очекују смањење инфлаторних притисака са стабилизацијом кретања на међународним робним тржиштима.
Усидреност средњорочних инфлационих очекивања, у чијој се основи налази стабилност девизног курса, доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера