31/05/2022

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у првом тромесечју 2022. године износио је 4,4% и незнатно је виши од прелиминарне процене, која је износила 4,3%.

Индустријска производња је у периоду јануар–април 2022. године остварила међугодишњи раст од 1,9%, вођена растом сектора рударства (41,5%) услед повећане експлоатације бакра, затим прерађивачке индустрије (3,1%), док је сектор енергетике забележио смањење активности од 16,7%. У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у 15 од 24 гране, а највећи допринос расту потекао је од производње деривата нафте, металних производа и производње машина и опреме, док је највећи негативан допринос потекао од производње моторних возила, производа од гуме и пластике и текстилне индустрије.

Посматрано само у априлу 2022, индустријска производња је повећана за 2,0% међугодишње, чему је допринео раст рударства (49,3% међугодишње). Прерађивачка индустрија је практично стагнирала (–0,1% међугодишње), док је производња у сектору енергетике смањена (–7,8% међугодишње).

Промет у трговини на мало је у априлу 2022, у односу на исти месец претходне године, реално повећан за 6,9%, док је у периоду јануар–април реални раст износио 9,9% међугодишње. Укупан број долазака туриста је у априлу виши за 98,1% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 68,2%. У периоду јануар–април 2022, укупан број долазака туриста виши је за 67,8% међугодишње, а број ноћења туриста за 47,2% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, робни извоз је у априлу порастао за 23,8% међугодишње, а робни увоз за 38,1% међугодишње. У оквиру робног извоза, настављен је раст извоза прерађивачке индустрије и рударства, док је, с друге стране, висок раст робног увоза последица пре свега увоза енергената, али је забележен и висок увоз интермедијарних и капиталних производа.

Републички завод за статистику је објавио и резултате Анкете о радној снази. Према подацима Анкете, стопа незапослености jе у првом тромесечју 2022. износила 10,6%, што је за 2,2 процентна нижа стопа него у првом тромесечју 2021. године. Поред тога, стопа запослености се нашла на нивоу од 49,3%, што је за 3,0 процентних поена виша стопа него у истом периоду претходне године.

Кабинет гувернера