20/02/2023

Кретање инфлације у јануару

Према подацима Републичког завода за статистику, инфлација је у јануару на месечном нивоу износила 1,4%, док је у односу на јануар 2022. године износила 15,8%, што је у складу са очекивањима Народне банке Србије. И даље се око две трећине доприноса укупној инфлацији односе на раст цена хране и енергената.

На месечни раст цена од 1,4% највише је утицао раст регулисаних цена (по основу раније најављених корекција цена електричне енергије, гаса и цигарета) и цена хране, док је у мањој мери допринео и раст цена у оквиру базне инфлације. Месечни раст цена у оквиру базне инфлације био је спорији од укупне инфлације и у јануару је износио 0,9%. С друге стране, цене деривата нафте смањене су за 2,4% на месечном нивоу.

Месечни раст цена прерађене хране у јануару је износио 1,3% и успорио је у односу на остварења из претходних месеци. Вођене вишим ценама поврћа, цене непрерађене хране у јануару су повећане за 2,4%. Посматрано у односу на јануар 2022. године, цене хране и безалкохолних пића порасле су за 23,7%. Висок међугодишњи раст цена хране већим делом је последица деловања фактора на страни понуде на које мере монетарне политике имају ограничен ефекат, пре свега високих светских цена хране, раста цена улазних трошкова у производњи и транспорту хране, као и негативних ефеката суше у Србији и у већем делу Европе.
Код цена енергије, поред пада цена нафтних деривата, у јануару је забележена и корекција цена електричне енергије и гаса, што је утицало на то да раст цена на нивоу целе групе у јануару износи 2,0%.
Базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета) и даље се креће на знатно нижем нивоу од укупне инфлације – у јануару је износила 10,4%, чему значајно доприноси очувана релативна стабилност девизног курса у изузетно неизвесним глобалним условима. На постепено ублажавање трошковних притисака могло би да укаже успоравање инфлације у зони евра и успоравање раста произвођачких цена код нас и у међународном окружењу.
Према актуелној средњорочној пројекцији, очекујемо да ће међугодишња инфлација остати повишена у првом тромесечју ове године, пре свега као последица наставка преношења високих трошковних притисака из претходног периода на цене хране и других индустријских производа, као и корекције цена електричне енергије и гаса. Процењујемо да ће се инфлација након тога наћи на опадајућој путањи, уз знатнији пад у другој половини текуће године, тако да се очекује да ће крајем године бити двоструко нижа од актуелног нивоа. У смеру смиривања инфлаторних притисака деловаће досадашње заоштравање монетарних услова, очекивано слабљење ефеката глобалних фактора који су водили раст цена енергената и хране у претходном периоду, успоравање увозне инфлације, као и нижа екстерна тражња у условима очекиваног успоравања глобалног привредног раста.

Кабинет гувернера