latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Гувернер Jоргованка Табаковић и министар правде Нела Кубуровић потписале Протокол о електронској размени података

4. 12. 2018.   Министар правде Нела Кубуровић и гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић потписале су данас Протокол и Споразум о електронској размени података, који ће омогућити ефикаснију размену података између надлежних државних органа.

Овим протоколом успоставља се ближа сарадња у области електронског приступа и размене података између Народне банке Србије и правосудних органа, носилаца правосудних професија, као и других овлашћених институција које користе Правосудни информациони систем Министарства правде.

„Електронска размена података између судова, јавних тужилаштава, јавних бележника и јавних извршитеља, с једне стране, и Народне банке Србије, с друге стране, створиће услове за ефикасније спровођење судских поступака, као и поступака које спроводи Народна банка Србије”, истакла је министар Нела Кубуровић. Она је додала да ће поступци бити убрзани тако што ће се подаци размењивати електронски – „на клик”, а не као до сада, у папирном облику.

Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић нагласила је да је успостављање електронске разменe података значајно за Народну банку Србије јер ће поједноставити рад надлежних служби, које су до сада поступале по великом броју дописа у папирном облику које достављају правосудни органи.

„Посебно је важно то што је Протоколом и Споразумом обезбеђено да се електронска комуникација одвија тако да се ни у ком случају не доводи у питање безбедност информационог система страна потписница. Очекујемо и да у наредном периоду Народна банка Србије добије могућност приступа одређеним базама података којима располажу правосудни органи, што ће, без сумње, представљати додатну подршку обављању контролних активности над финансијским институцијама”, рекла је Јоргованка Табаковић.

Министар правде Нела Кубуровић и гувернер Јоргованка Табаковић најавиле су да је, поред овог протокола, у плану потписивање још споразума између Министарства правде и Народне банке Србије који ће ближе дефинисати сарадњу правосудних органа и правосудних професија с Народном банком Србије.