latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Континуирани раст броја трансакција реализованих у Систему за инстант плаћања

14. фебруар 2020.

Ради стварања услова за примену иновативних сервиса у области платних услуга, Народна банка Србије успоставила је систем за инстант плаћања, који омогућава готово тренутни пренос новца, било где и било кад. Систем за инстант плаћања Народне банке Србије омогућава грађанима и привреди да своја плаћања извршавају 24 часа дневно, седам дана у недељи, 365 дана у години. Једна од главних предности инстант плаћања у односу на друге безготовинске платне инструменте (нпр. платне картице) јесте то што су средства расположива примаоцу плаћања у року од свега неколико секунди од започињања трансакције. Коришћењем платних инструмената за инстант плаћања могуће је извршити плаћање према свим физичким и правним лицима с рачуном у било којој банци на територији Републике Србије, као и према државним органима. 

У систему за инстант плаћања Народне банке Србије, од почетка његовог рада реализовано је преко 10 милиона плаћања, чија укупна вредност износи 123,7 милијарди динара. Након 15 месеци од почетка рада система за инстант плаћања, десетмилионита трансакција извршена је данас, 14. фебруара 2020. године, у 10 часова, 45 минута и 55 секунди. Континуирано расте број и укупна вредност реализованих плаћања, што се може видети на графику.

Графички приказ броја трансакција и вредности промета у IPS НБС систему по месецима

Број реализованих трансакција у последњем тромесечју 2019. године знатно је већи од прва три тромесечја исте године. Раст броја и вредности трансакција нарочито је уочљив у децембру 2019. године и јануару 2020. године, када је укупан број реализованих плаћања прелазио број од 1.500.000 трансакција месечно, што показује да грађани и привреда све више препознају предности овог система. Такође, указујемо на то да је месец с највећим бројем плаћања од почетка рада система био јануар 2020. године, с рекордна 1.536.783 плаћања, иако је за овај период карактеристичан мањи број плаћања у односу на друге месеце у години.

Инстант плаћања се тренутно могу извршити путем електронског и мобилног банкарства, као и подношењем платних налога на шалтерима пружалаца платних услуга. Народна банка Србије, у сарадњи с банкама, спроводи финалну фазу имплементације инстант плаћања на продајним местимa (тренутно се спроводи пилот-продукција) и очекује се да ће, када банке овај сервис понуде свим својим корисницима, тренд раста броја плаћања иницираних путем система за инстант плаћања бити додатно интензивиран.

Наведена статистика и анализа указују на то да ће систем за инстант плаћања додатно допринети развоју тржишта безготовинских плаћања у земљи.


Кабинет гувернера