latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Списак рачуна на које се могу уплатити донације у борби против епидемије болести COVID-19

Рачун за уплате донација међународних организација, физичких и правних лица у девизама:

  • Девизни рачун број: 840-1630-88, уплате се врше у складу с приложеном инструкцијом.

Рачуни за уплате донација у динарима:

  • Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање, на рачун:
    840 – 744161843 – 57;
  • Текуће донације од међународних oрганизација у корист Републичког фонда за здравствено осигурање, на рачун:
    840 – 732161843 – 59;
  • Текуће помоћи ЕУ у корист Републичког фонда за здравствено осигурање, на рачун:
    840 – 732351843 – 31.

Приликом уплате на наведене динарске  рачуне, у поља модел и позив на број унети: 97 (број модела) и 41601 (позив на број), са шифром плаћања 153 – за готовинске уплате, односно 253 – за безготовинско плаћање.