latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

СПИСАК РАЧУНА НА КОЈИ СЕ МОГУ УПЛАТИТИ ДОНАЦИЈЕ У БОРБИ ПРОТИВ ЕПИДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Рачун за уплате донација међународних организација, физичких и правних лица у девизама:

1.    девизни рачун број: 840-1630-88, уплате се врше у складу с приложеном инструкцијом.


Рачуни за уплате донација у динарима:

1. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање, на рачун:
840 – 744161843 – 57;

2. Текуће донације од међународних oрганизација у корист Републичког фонда за здравствено осигурање, на рачун:
840 – 732161843 – 59;

3. Текуће помоћи ЕУ у корист Републичког фонда за здравствено осигурање, на рачун:
840 – 732351843 – 31.

Приликом уплате на наведене динарске  рачуне, у поље позив на број одобрења унети: 97 41601, са шифром плаћања 153 – за готовинске уплате, односно 253 – за безготовинско плаћање.