latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери–набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара

 

Набавка чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара Документација Рок за достављање понуда
Р 131/2019 - Клише и алат за штанцовање обликован у две партије:
Партија 1 - Клише
Партија 2 - Алат за штанцовање
Позив
Релевантни подаци - прилог 1
Техничка спецификација - Партија 1, прилог 2
Техничка спецификација - Партија 2, прилог 2
Образац понуде - Партија 1, прилог 3
Образац понуде - Партија 2, прилог 3
Упутство за шифровање докумената програмом 7zip - прилог 4
16. 05. 2019. до 11.00 h