latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери–набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара

 

Набавка чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара Документација Рок за достављање понуда
R 122/2019 – Специјални картон, обликован у две партије Позив
Подаци релевантни за достављање понуде - прилог 1
Техничка спецификација - прилог 2 - партија 1
Техничка спецификација - прилог 2 - партија 2
Образац понуде - прилог 3 - партија 1
Образац понуде - прилог 3 - партија 2
Упутство за шифровање докумената - прилог 4
05. 03. 2018. до 11.00 h
R 110/2018 – Материјал за потребе обраде и производње кованих производа Позив
Подаци релевантни за достављање понуде - прилог 1
Техничка спецификација - прилог 2
Образац понуде - прилог 3
Упутство за шифровање докумената - прилог 4
20. 12. 2018. до 11.00 h