Народна банка Србије
 

Тендери–набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара

 

Набавка чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара Документација Рок за достављање понуда
R 348/2019 – Редовна провера гасних инсталација Позив
Релевантни подаци - прилог 1
Техничка спецификација - прилог 2
Образац понуде - прилог 3
Упутство за шифровање докумената програмом 7zip - прилог 4
17. 06. 2019. до 11.00 h
R 148/2019 - Гликол за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер, обликован у две партије Позив
Релевантни подаци - прилог 1
Техничка спецификација - прилог 2
Образац понуде партија 1 - прилог 3
Образац понуде партија 2 - прилог 3
Образац изјаве понуђача - прилог 4
Упутство за шифровање докумената програмом 7zip - прилог 5
14. 06. 2019. до 12.00 h
R 110/2019 - Покретни носачи за чување ваљака из бојаника машине                                          Позив
Релевантни подаци - прилог 1
Техничка спецификација - прилог 2
Цртежи - прилог 2а
Образац понуде - прилог 3
Упутство за шифровање докумената програмом 7zip - прилог 4
07. 06. 2019. до 11.00 h
R 8/2019 - Програм „Corel Draw“.                                            Позив
Релевантни подаци - прилог 1
Техничка спецификација - прилог 2
Образац понуде - прилог 3
Упутство за шифровање докумената програмом 7zip - прилог 4
07. 06. 2019. до 11.00 h
R 131-1/2019 - Клише за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер Позив
Релевантни подаци - прилог 1
Техничка спецификација - прилог 2
Образац понуде - прилог 3
Упутство за шифровање докумената програмом 7zip - прилог 4
03. 06. 2019. до 11.00 h