Народна банка Србије
 

Тендери–набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара

 

Набавка чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара Документација Рок за достављање понуда
Р 153/2019 – Плочице од партинекса Позив
Релевантни подаци, Прилог 1
Техничка спецификација, Прилог 2
Образац понуде, Прилог 3
Упутство за шифровање докумената програмом 7zip, Прилог 4
07. 10. 2019. до 11.00 h
Р 124/2019 – Парафинисани натрон папир Позив
Релевантни подаци
Техничка спецификација
Образац понуде
Упутство за шифровање докумената програмом 7zip
16. 09. 2019. до 11.00 h