latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика

Монетарна политика

Народна банка Србије је јавна институција одговорна за чување вредности, односно куповне снаге новца.

Монетарна и финансијска стабилност

Кључна улога Народне банке Србије је обезбеђење монетарне и финансијске стабилности.

Монетарна стабилност подразумева ниску, стабилну и предвидиву инфлацију и поверење у валуту.

Финансијска стабилност подразумева здрав финансијски систем, у коме банке и друге финансијске организације добро функционишу и одговорно чувају новац својих клијената.

Функције Народне банке Србије

  • Народна банка Србије управља новцем и каматним стопама како би остварила ниску, стабилну и предвидиву стопу инфлације, чиме ствара амбијент за постизање одрживог економског развоја и раста запослености.
  • Старајући се о вредности националне валуте, доприноси расту животног стандарда грађана.
  • Управљајући новцем и кредитима, Народна банка Србије утиче на јачање и чување поверења јавности у динар, што привредницима и грађанима олакшава доношење пословних одлука и планирање будућности.
  • Народна банка Србије утиче на финансијску стабилност, обезбеђујући сигурност и ефикасност платног система и надгледајући и контролишући активност пословних банака и других финансијских организација.
  • Народна банка Србије је банкар државе и управља девизним резервама земље.

Кретање инфлације у децембру
2018-01-12 17:20:43.0 Према подацима Републичког завода за статистику, потрошачке цене су у децембру...
 
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
2018-01-11 11:58:00.0 Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи...
 
Процене економских и спољнотрговинских кретања у 2017. години
2017-12-29 17:42:59.0 Републички завод за статистику објавио је процене кретања најзначајнијих макроекономских индикатора...
 
Статистички билтен – новембар 2017. године
2017-12-28 15:27:59.0 Статистички билтен – новембар 2017. године
Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима
2017-12-28 09:23:23.0 Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима новембарске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3±1,5%).
 
Сазнајте више
Прописи
Споразум Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању (таргетирању) инфлације
Меморандум о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији
Меморандум Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2020.
Погледајте...
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Дневна ликвидност банкарског сектора