latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика

Монетарна политика

Народна банка Србије је јавна институција одговорна за чување вредности, односно куповне снаге новца.

Монетарна и финансијска стабилност

Кључна улога Народне банке Србије је обезбеђење монетарне и финансијске стабилности.

Монетарна стабилност подразумева ниску, стабилну и предвидиву инфлацију и поверење у валуту.

Финансијска стабилност подразумева здрав финансијски систем, у коме банке и друге финансијске организације добро функционишу и одговорно чувају новац својих клијената.

Функције Народне банке Србије

  • Народна банка Србије управља новцем и каматним стопама како би остварила ниску, стабилну и предвидиву стопу инфлације, чиме ствара амбијент за постизање одрживог економског развоја и раста запослености.
  • Старајући се о вредности националне валуте, доприноси расту животног стандарда грађана.
  • Управљајући новцем и кредитима, Народна банка Србије утиче на јачање и чување поверења јавности у динар, што привредницима и грађанима олакшава доношење пословних одлука и планирање будућности.
  • Народна банка Србије утиче на финансијску стабилност, обезбеђујући сигурност и ефикасност платног система и надгледајући и контролишући активност пословних банака и других финансијских организација.
  • Народна банка Србије је банкар државе и управља девизним резервама земље.

Трендови у кредитној активности
2018-12-18 15:54:11.0 Трендови у кредитној активности - треће тромесечје 2018. године
Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима
2018-12-17 17:58:35.0 Резултати новембарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања...
 
Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима
2018-12-14 09:29:50.0 Резултати новембарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде...
 
Кретање инфлације у новембру
2018-12-12 14:50:06.0 Према подацима Републичког завода за статистику, потрошачке цене у новембру снижене су за 0,3%...
 
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
2018-12-06 11:58:07.0 На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%...
 
Сазнајте више
Прописи
Споразум Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању (таргетирању) инфлације
Меморандум о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији
Меморандум Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2021.
Погледајте...
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Дневна ликвидност банкарског сектора