latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за март
02.04.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у марту, за 21 радни дан, реализовано је укупно 19,5 милиона плаћања...
 
Рад IPS НБС система у марту
02.04.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365...
 
Листа накнада за услуге повезане с платним рачуном на једном месту
18.03.2019. Примена одредаба Закона о изменама и допунама Закона о платним услугама којима је предвиђена већа транспарентност накнада...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за фебруар
01.03.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у фебруару, за 19 радних дана, реализовано је укупно 18,3 милиона плаћања....
 
Рад IPS НБС система за фебруар
01.03.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365...
 
Плаћање DinaCard картицом на шалтерима Управе за трезор
12.02.2019. DinaCard је једина картица у Србији којом се на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија...
 
Гувернеру Јоргованки Табаковић уручена награда „Digital life – дигитализацијом до унапређења квалитета живота”
07.02.2019. Гувернеру Народне банке Србије Јоргованки Табаковић уручена је данас специјална награда PC Press – ТОП 50 под називом „Digital life – дигитализацијом до унапређења квалитета живота” за увођење система за инстант плаћања, као пројекта који је обележио 2018. годину у овој области...
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јануар
05.02.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јануару, за 20 радних дана, реализовано је укупно 16,7 милиона плаћања...
 
Рад IPS НБС система за јануар 2019.
05.02.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у јануару реализовано је 354.969 плаћања.
 
Ефекти ограничавања међубанкарских накнада на висину трговачке накнаде
29.01.2019. Народна банка Србије прикупља податке о уговореним трговачким накнадама, које су банке уговарале...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Закон о платним услугама - одговори на питања и ближа објашњења
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања
Листа учесника у IPS НБС систему
Накнаде у вези с пружањем услуге инстант трансфера одобрења
Водич за трговце - Закон о међубанкарским накнадама
Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима