latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за септембар
2018-10-01 15:43:56.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у септембру, за 20 радних дана...
 
Банка Интеза омогућила прихватање Дина картица на интернету
2018-09-28 13:51:32.0 Народна банка Србије обавештава грађане и трговце да је Банка Интеза, као један од највећих домаћих прихватилаца платних картица на интернету...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за август
2018-09-03 16:17:06.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у августу, за 23 радна дана...
 
Информације за трговце о правима које им доноси Закон о међубанкарским накнадама
2018-08-31 15:40:48.0 Народна банка Србије припремила је летак за трговце којим се на јасан и прегледан начин...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јул
2018-08-01 14:39:04.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јулу, за 22 радна дана, реализовано је...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јун
2018-07-02 13:49:08.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јуну, за 21 радни дан, реализовано је укупно 18,7 милиона плаћања...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за мај
2018-06-04 10:51:07.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у мају, за 21 радни дан...
 
Употреба QR кода као подстицај безготовинским облицима плаћања
2018-05-07 12:16:39.0 Ради подстицања веће употребе „паметних” мобилних телефона за свакодневна плаћања...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за април
2018-05-03 14:36:44.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у априлу, за 19 радних дана...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у марту
2018-04-02 15:24:01.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у марту, за 22 радна дана...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Закон о платним услугама - одговори на питања и ближа објашњења
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања