latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Откупљена и продата ефектива

Откупљена и продата ефектива

Откупљена и продата ефектива код овлашћених банака и филијала Народне банке Србије по Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова (у периоду од 1. 1. до 31. 8. 2019)    
Месец Откуп ефективе
(у милионима ЕУР)
Продаја ефективе
(у милионима ЕУР)
Јануар: 237,82 161,54
Фебруар: 211,44 92,08
Март: 259,03 109,81
Април: 341,85 140,08
Мај: 361,01 112,02
Јун: 295,89 119,67
Јул: 327,39 144,29
Август: 317,31 122,44
Укупно: 2.351,74 1.001,93
Otkupljena i prodata efektivai

Месечни извештај о откупљеној и продатој ефективи по основу Одлуке о условима обављања мењачких послова у: