latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака

Контрола банака

Банкарски сектор у Србији – извештај за четврто тромесечје 2017. године
2018-07-17 12:32:04.0 Висока капитализованост банкарског сектора Републике Србије потврђена је и на крају 2017. године, када је показатељ адекватности капитала износио 22,6%, што је вишеструко изнад регулаторног минимума (8%)...
 
Банка Поштанска штедионица преузима пословање Југобанке Југбанке а. д., Косовска Митровица
2018-04-02 10:46:31.0 Извршни одбор Народне банке Србије донео је на данашњој седници решење о одузимању дозволе за рад Југобанци Југбанци а. д., Косовска Митровица (Банка)...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
2017-12-26 16:23:26.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
Усвојени прописи ради омогућавања примене МСФИ 9 у банкама
2017-11-17 15:55:57.0 Полазећи од законом прописане обавезе за банке да при састављању годишњих финансијских извештаја примењују међународне стандарде...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2017. године
2017-10-30 11:54:22.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2017. године
Нов пропис ради подстицања банака да наставе с решавањем питања проблематичних кредита
2017-08-16 09:46:30.0 Извршни одбор Народне банке Србије је на седници одржаној 10. августа 2017. године усвојио Одлуку о рачуноводственом отпису билансне активе банке...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
2017-06-20 16:20:51.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
Добро капитализован и високо ликвидан банкарски сектор обезбедио услове за здрав раст пласмана привреди и становништву
2017-03-31 09:44:23.0 Поводом информација у вези са оствареним резултатом банака у 2016. години, Народна банка Србије жели да истакне да је банкарски сектор финансијски стабилан и високо ликвидан...
 
Смањено учешће проблематичних кредита
2017-02-10 16:42:20.0 Према прелиминарним подацима Народне банке Србије, учешће проблематичних кредита у укупним кредитима на крају децембра 2016. године износи...
 
Усвојени прописи којима су уведени Базел III стандарди у Републици Србији
2016-12-23 10:29:10.0 Ради реализације Стратегије за увођење стандарда Базел III у Републици Србији из децембра 2013. године, Извршни одбор Народне банке Србије je на седници одржаној 15. децембра 2016. године...
 
Погледајте...
Прописи
Смернице
Методологије за израду извештаја
Нацрти
Најчешће постављана питања из области прописа у вези с пословањем банака
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути
Одговори на најчешће постављана питања у вези са применом Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма