Народна банка Србије
 
Финансијски лизинг | Пословање друштава - давалаца финансијског лизинга

Пословање друштава - давалаца финансијског лизинга

 Тромесечни извештај Сектор финансијског лизинга у Србији

Последње издање - III тромесечје 2019.

Изаберите тромесечје и годину:

 


Анализа одговора на упитнике достављене даваоцима финансијског лизинга о њиховим активностима из области спречавања прања новца