latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Поставите питање Народној банци Србије

Поставите питањe Народној банци Србије

Овај канал комуникације намењен је искључиво непосредном информисању грађана. Питања у вези са заштитом корисника услуга које пружају институције чији рад нaдзире Народна банка Србије (банкa, друштвo за осигурање, давалац финансијског лизинга, друштво за управљање добровољним пензијским фондом, пружалац платних услуга или издавалац електронског новца), као и у вези с другим областима из надлежности Народне банке Србије, можете поставити искључиво путем овог формулара.

На питања постављена овим путем одговор ће бити упућен на назначену имејл-адресу.

Народна банка Србије ће размотрити ваше питање и у најкраћем року вам одговорити, осим ако сте поставили питање непримереног садржаја или се нисте идентификовали.

Притужбу, односно приговор на рад финансијске институције подносите овде.

Име и презиме:*
Имејл:*
Контакт адреса:*
Контакт телефон:*
Да ли питање постављате као представник, односно заступник правног лица?*
Да
Не
Да ли питање постављате као представник медија?*
Да
Не
Да ли сте адвокат?*
Да
Не
Да ли нам први пут постављате питање у вези са овим предметом?*
Да
Не
Потврђујем да ми тражене информације нису потребне у сврху обављања професионалне делатности.*
Да
Не
Област на коју се односи питање:*
Садржај питања:*
Унесите код са слике*

  All fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
   

Напомена:

Подношењем питања путем овог формулара дајете пристанак на обраду ваших података о личности које сте у њему навели и, под пуном одговорношћу, потврђујете да су сви подаци које сте навели истинити, потпуни и у оквирима ваших сазнања, те да нисте затајили било коју информацију која би могла утицати на одговор Народне банке Србије.

Народна банка Србије задржава право да одговор ускрати лицу које се лажно представља, односно лицу за које се установи да на други начин злоупотребљава овај канал комуникације.

Податке о личности које нам достављате путем овог формулара Народна банка Србије користи превасходно ради успостављања комуникације с вама, односно ради адекватне припреме и достављања одговора на питање које сте поставили, и то у складу с прописима којима се уређује заштита података о личности.