latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Како да заштитите своја права

Како да заштитите своја права

Aко сматрате да су ваша права и интереси у пословању с банком, друштвом за осигурање, даваоцем финансијског лизинга, друштвом за управљање добровољним пензијским фондовима, пружаоцем платних услуга или издаваоцем електронског новца (у даљем тексту: финансијска институција) повређени, односно да се финансијска институција не придржава прописа, општих услова пословања или добрих пословних обичаја који се односе на те услуге или обавеза из уговора закљученог с вама – треба да покушате да спорни однос превазиђете у директном обраћању службеном лицу финансијске институције.

Многи спорни односи могу се решити брзо и једноставно управо на такав начин. Међутим, уколико при директном обраћању финансијској институцији нисте задовољни усменим одговором у вези с вашим проблемом,  имате право да финансијској институцији упутите писмени приговор.

Рок за подношење писменог приговора банци, даваоцу финанијског лизинга, пружаоцу платних услуга и издаваоцу електронског новца је три године од дана кад је учињена повреда вашег права или правног интереса.

Ако сте незадовољни одговором на приговор или вам тај одговор није достављен у року од 15 дана од дана пријема приговора у изузетним околностима постоји могућност продужења овог рока за додатних 15 дана уз обавезу банке да достави обавештење кориснику, имате могућност да, пре покретања судског спора, Народној банци Србије – Сектору за заштиту корисника финансијских услуга поднесете: 

Рок за подношење притужбе је шест месеци од дана пријема одговора финансијске институције на приговор.

Притужбу, односно предлог за посредовање можете поднети тако што ћете попунити формулар и послати поштом на адресу: 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Сектор за заштиту корисника финансијских услуга
Немањина 17, 11000 Београд

или Поштански фах 712, 11000 Београд

или електронски на адресу: zastita.korisnika@nbs.rs.

Формулар можете преузети кликом на десни тастер миша над изабраним линком и избором опције Save Target As (Internet Explorer) или Save Link As (Mozilla Firefox или Google Chrome).