latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника

Заштита корисника

Финансијске услуге заузимају значајно место не само у економији наше земље већ и у животима свих грађана Републике Србије, због чега је од великог значаја да постоји уређен и стабилан финансијски сектор.

Имајући наведено у виду Народна банка Србије је формирањем посебне организационе јединице – Сектора за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга, иницирала успостављање института заштите корисника финансијских услуга, како би грађанима пружила помоћ у остваривању њихових права и интереса, као и помоћ у разумевању и коришћењу услуга финансијских институција.

У оквиру Сектора за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга такође се налази и Информативни центар Народне банке Србије, где грађани могу да се информишу о погодностима и ризицима које је потребно узети у обзир при коришћењу финансијских производа и услуга.

Ако сматрате да се банка, друштво за осигурање, давалац финансијског лизинга, друштво за управљање добровољним пензијским фондовима, пружалац платних услуга или издавалац електронског новца не придржава одредаба закљученог уговора, добрих пословних обичаја или објављених општих услова пословања, на овом месту можете проверити на који начин можете заштити своја права и интересе.


Информације о ефективној каматној стопи за изабране производе
2018-12-27 12:47:59.0 Ради информисања грађана о годишњој ефективној каматној стопи...
 
Извештај о поднетим притужбама и приговорима за период јануар – септембар 2018. године
2018-11-19 09:27:57.0 Извештај о поднетим притужбама и приговорима за период јануар – септембар 2018. године
Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство – за физичка лицa
2018-08-21 12:47:45.0 Ради повећања транспарентности код накнада у платном промету са иностранством...
 
Извештај о поднетим притужбама и приговорима за период јануар – јун 2018. године
2018-08-13 15:31:43.0 Извештај о поднетим притужбама и приговорима за период јануар – јун 2018. године
Информације о ефективној каматној стопи за изабране производе
2018-06-19 16:16:26.0 Ради информисања грађана о годишњој ефективној каматној стопи, Народна банка Србије је објединила податке о ефективној каматној стопи за изабране производе...
 
Погледајте...
Ефективне каматне стопе банака за изабране производе, на задатом репрезентативном примеру
Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство – за физичка лица – НОВО
Информативни центар
Прописи
Одговори на питања банака у вези с применом Закона о заштити корисника финансијских услуга
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути
Стратегија Народне банке Србије на пољу финансијског образовања за период 2016 - 2020.
Мерење финансијске писмености – сажет приказ резултата истраживања
Проспекти
Tvojnovac.nbs.rs