latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Статистика

Монетарна и финансијска статистика**

Монетарна статистика

Статистика осталих финансијских посредника

Каматне стопе и преглед кретања курса динара

Економски односи са иностранством

Реални сектор

Фискални сектор

* С обзиром на то да је Упутство за достављање података о каматним стопама на кредите и депозите и стопама накнаде од 28. октобра 1998. године престало званично да важи 1. јула 2011, ове табеле ће садржати податке закључно с јуном 2011. и неће се даље ажурирати.

** Од новембра 2011. до априла 2013. злато је увећано за потенцијалне трошкове афинаже.

Сазнајте више...