latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Међународна инвестициона позиција РС

ВАЖНА НАПОМЕНА: Почев од првог тромесечја 2014. међународна инвестициона позиција Републике Србије приказиваће се у сагласности са Приручником за израду платног биланса и међународне инвестиционе позиције, шестo издање Међународног монетарног фонда, 2009. (БПМ6).

Међународна инвестициона позиција РС

Методолошка објашњења Ознаке
Међународна инвестициона позиција, функционална подела -  II тромесечје 2019. 2.4. 

Календар објављивања података

Стање на крају Датум објављивања података
Јануар – децембар 2018. 29. март 2019.
Јануар – март 2019. 28. јун 2019.
Јануар – јун 2019. 30. септембар 2019.
Јануар – септембар 2019. 30. децембар 2019.
Јануар – децембар 2019. 31. март 2020.

 

Сазнајте више...
Појам, дефиниција и основни елементи међународне инвестиционе позиције
Образложење измене методологије платног биланса и међународне инвестиционе позиције Републике Србије применом BPM6