latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Календар објављивања података за каматне стопе и преглед кретања курса динара

Табела – Каматне стопе Народне банке Србије

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 24. јануар 2019.
Јануар 2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 22. март 2019.
Март 2019. 24. април  2019.
Април  2019. 24. мај 2019.
Мај 2019. 24. јун 2019.
Јун 2019. 24. јул 2019.
Јул 2019. 23. август 2019.
Август 2019. 24. септембар 2019.
Септембар 2019. 24. октобар 2019.
Октобар 2019. 22. новембар 2019.
Новембар 2019. 24. децембар 2019.
Децембар 2019. 24. јануар 2020.

Табела – Активне и пасивне каматне стопе Народне банке Србије

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 8. јануар 2019.
Јануар 2019. 8. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 8. март 2019.
Март 2019. 8. април  2019.
Април  2019. 8. мај 2019.
Мај 2019. 7. јун 2019.
Јун 2019. 8. јул 2019.
Јул 2019. 8. август 2019.
Август 2019. 6. септембар 2019.
Септембар 2019. 8. октобар 2019.
Октобар 2019. 8. новембар 2019.
Новембар 2019. 6. децембар 2019.
Децембар 2019. 8. јануар 2020.

Табела – Просечна пондерисана стопа на репо аукцијама Народне банке Србије

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 25. јануар 2019.
Јануар 2019. 25. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 25. април 2019.
Април  2019. 24. мај 2019.
Мај 2019. 25. јун 2019.
Јун 2019. 25. јул 2019.
Јул 2019. 23. август 2019.
Август 2019. 25. септембар 2019.
Септембар 2019. 25. октобар 2019.
Октобар 2019. 25. новембар 2019.
Новембар 2019. 25. децембар 2019.
Децембар 2019. 24. јануар 2020.

Табеле од 1.3.2 до 1.3.9. и од 1. до 7.            

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 29. јануар 2019.
Јануар 2019. 26. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 27. март 2019.
Март 2019. 24. април  2019.
Април  2019. 28. мај 2019.
Мај 2019. 26. јун 2019.
Јун 2019. 26. јул 2019.
Јул 2019. 28. август 2019.
Август 2019. 25. септембар 2019.
Септембар 2019. 29. октобар 2019.
Октобар 2019. 27. новембар 2019.
Новембар 2019. 26. децембар 2019.
Децембар 2019. 28. јануар 2020.

Табела – Каматне стопе на хартије од вредности

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 25. јануар 2019.
Јануар 2019. 25. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 25. април  2019.
Април  2019. 24. мај 2019.
Мај 2019. 25. јун 2019.
Јун 2019. 25. јул 2019.
Јул 2019. 23. август 2019.
Август 2019. 25. септембар 2019.
Септембар 2019. 25. октобар 2019.
Октобар 2019. 25. новембар 2019.
Новембар 2019. 25. децембар 2019.
Децембар 2019. 24. јануар 2020.

Табела – Курсеви динара према страним валутама – крај периода и Курсеви динара према страним валутама – просек периода

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 3. јануар 2019.
Јануар 2019. 1. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 1. март 2019.
Март 2019. 1. април  2019.
Април  2019. 3. мај 2019.
Мај 2019. 3. јун 2019.
Јун 2019. 1. јул 2019.
Јул 2019. 1. август 2019.
Август 2019. 2. септембар 2019.
Септембар 2019. 1. октобар 2019.
Октобар 2019. 1. новембар 2019.
Новембар 2019. 2. децембар 2019.
Децембар 2019. 3. јануар 2020.

Подаци о НЕК и РЕК у табели Курсеви динара према страним валутама – просек периода

Подаци за месец
НЕК
Подаци за месец
РЕК
Датум објављивања података
НЕК/РЕК
Децембар 2018. Децембар 2018. 3/25. јануар 2019.
Јануар  2019. Јануар 2019. 1/25. фебруар 2019.
Фебруар  2019. Фебруар 2019. 1/25. март 2019.
Март  2019. Март 2019. 1/26. април 2019.
Април  2019. Април   2019. 3/27. мај 2019.
Мај 2019. Мај  2019. 3/24. јун 2019.
Јун 2019. Јун 2019. 1/26. јул 2019.
Јул 2019. Јул 2019. 1/26. август 2019.
Август 2019. Август 2019. 2/26. септембар 2019.
Септембар 2019. Септембар 2019. 1/25. октобар 2019.
Октобар 2019. Октобар 2019. 1/25. новембар 2019.
Новембар 2019. Новембар 2019. 2/25. децембар 2019.
Децембар 2019. Децембар 2019. 3/24. јануар 2020.