latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Календар објављивања података за реални сектор

Бруто домаћи производ Републике Србије

Подаци за период Датум објављивања података
Октобар - децембар 2018. 8. март 2019.
Јануар - март 2019. 7. јун 2019. 
Април - јун 2019. 6. септембар 2019.
Јул - септембар 2019. 8. децембар 2019. 
Октобар - децембар 2019. 6. март 2020. 

Индустријска производња

Подаци за месец Датум објављивања података
Новембар 2018. 8. јануар 2019.
Децембар 2018. 8. фебруар 2019.  
Јануар 2019. 8. март 2019.  
Фебруар 2019. 8. април 2019.  
Март  2019. 8. мај 2019.  
Април  2019. 7. јун 2019. 
Мај 2019. 8. јул 2019.  
Јун 2019. 8. август 2019. 
Јул 2019. 6. септембар 2019.  
Август 2019. 4. октобар 2019. 
Септембaр 2019. 8. новембар 2019. 
Октобар 2019. 8. децембар 2019.  
Новембар 2019. 8. јануар 2020.  
Децембар 2019. 7. фебруар 2020.  

Грађевинарство и саобраћај

Подаци за период Датум објављивања података
Октобар - децембар 2018. 26. март 2019. 
Јануар - март 2019. 27. јун 2019. 
Април - јун 2019. 27. септембар 2019. 
Јул - септембар 2019. 27. децембар 2019.
Октобар - децембар 2019. 28. март 2020.

Трговина, угоститељство и туризам

Подаци за месец Датум објављивања података
Новембар 2018. 28. јануар 2019. 
Децембар 2018. 26. фебруар 2019. 
Јануар 2019. 26. март 2019. 
Фебруар 2019. 25. април 2019. 
Март  2019. 27. мај 2019. 
Април  2019. 27. јун 2019. 
Мај 2019. 26. јул 2019. 
Јун 2019. 27. август 2019.
Јул 2019. 27. септембар 2019. 
Август 2019. 28. октобар 2019. 
Септембaр 2019. 27. новембар 2019. 
Октобар 2019. 27. децембар 2019.
Новембар 2019. 27. јануар 2020. 
Децембар 2019. 27. фебруар 2020. 

Запосленост и зараде

Подаци за месец Датум објављивања података
Новембар 2018. 28. јануар 2019. 
Децембар 2018. 26. фебруар 2019. 
Јануар 2019. 26. март 2019. 
Фебруар 2019. 25. април 2019.
Март  2019. 27. мај 2019. 
Април  2019. 27. јун 2019. 
Мај 2019. 26. јул 2019.
Јун 2019. 27. август 2019. 
Јул 2019. 27. септембар 2019. 
Август 2019. 28. октобар 2019. 
Септембaр 2019. 27. новембар 2019. 
Октобар 2019. 27. децембар 2019. 
Новембар 2019. 27. јануар 2020. 
Децембар 2019. 27. фебруар 2020. 

Табеле – Цене произвођача и Потрошачке цене

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 11. јануар 2019.
Јануар 2019. 22. фебруар 2019. 
Фебруар 2019. 12. март 2019.
Март  2019. 12. април 2019. 
Април  2019. 13. мај 2019. 
Мај 2019. 12. јун 2019. 
Јун 2019. 12. јул 2019. 
Јул 2019. 12. август 2019. 
Август 2019. 12. септембар 2019. 
Септембaр 2019. 11. октобар 2019. 
Октобар 2019. 12. новембар 2019. 
Новембар 2019. 12. децембар 2019. 
Децембар 2019. 13. јануар 2020.