latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Платни биланс

Платни биланс

Методолошка објашњења Ознаке
Платни биланс Републике Србије по месецима, септембар 2019. (BPM6) 2.3. 
Платни биланс Републике Србије по месецима, септембар 2019, шира шема (BPM6)  
Биланс услуга, септембар 2019. (BPM6)  
Услуге, по земљама, септембар 2019. (BPM6)  
Туризам, септембар 2019. (BPM6)  
Туризам, по земљама, септембар 2019. (BPM6)  
Страна директна улагања, по земљама, II тромесечје 2019. (BPM6)  
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима, II тромесечје 2019. (BPM6)  
 Архива
 
Платни биланс Републике Србије по месецима (BPM6)
 
Платни биланс Републике Србије по месецима, шира шема (BPM6)
 
Биланс услуга (BPM6)
 
Услуге, по земљама (BPM6)
 
Туризам (BPM6)
 
Туризам, по земљама (BPM6)
 
Страна директна улагања, по земљама (BPM6)
 
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима (BPM6)
 
 
Платни биланс Републике Србије, 2007-2018. (BPM6) 2.2. 
Платни биланс Републике Србије, 2007-2018, шира шема (BPM6) 2.2. 
Платни биланс Републике Србије, 1997-2006. (BPM5) 2.1. 
 
Страна директна улагања, по земљама, 2010-2018. (BPM6)  
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима, 2010-2018. (BPM6)  
 
Туризам, по земљама, 2007-2018. (BPM6)  
Биланс услуга, 2007-2017. (BPM6)  
Услуге по земљама, 2007-2017. (BPM6)  

Календар објављивања и ревизије података платног биланса Републике Србије

Подаци за месец Објављивање
Децембар 2018. 14. фебруар 2019.
Јануар 2019. 22. март 2019.
Фебруар 2019. 17. април 2019.
Март 2019. 16. мај 2019.
Април 2019. 19. јун 2019.
Мај 2019. 19. јул 2019.
Јун 2019. 15. август 2019.
Јул 2019. 19. септембар 2019.
Август 2019. 18. октобар 2019.
Септембар 2019. 14. новембар 2019.
Октобар 2019. 20. децембар 2019.
Новембар 2019. 17. јануар 2020.
Децембар 2019. 14. фебруар 2020.

Календар објављивања и ревизије података услуга

Подаци за месец Објављивање
Децембар 2018. 21. фебруар 2019.
Јануар 2019. 29. март 2019.
Фебруар 2019. 24. април 2019.
Март 2019. 23. мај 2019.
Април 2019. 26. јун 2019.
Мај 2019. 26. јул 2019.
Јун 2019. 22. август 2019.
Јул 2019. 26. септембар 2019.
Август 2019. 25. октобар 2019.
Септембар 2019. 21. новембар 2019.
Октобар 2019. 27. децембар 2019.
Новембар 2019. 24. јануар 2020.
Децембар 2019. 21. фебруар 2020.

Календар објављивања тока страних директних инвестиција – пресек по земљама и делатностима

Подаци за период Датум објављивања података
Јануар – децембар 2018. 29. март 2019.
Јануар – март 2019. 14. јун 2019.
Јануар – јун 2019. 30. септембар 2019.
Јануар – септембар 2019. 30. децембар 2019.
Јануар – децембар 2019. 31. март 2020.