latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Извештај о инфлацији

 

Погледајте
Архива Извештаја о инфлацији с прилозима

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Презентација Извештаја о инфлацији – фебруар 2020.

 

Уводна реч гувернера Јоргованке Табаковић на презентацији Извештаја о инфлацији – фебруар 2020.

Говор Савa Јаковљевића, генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику, на презентацији Извештаја о инфлацији – фебруар 2020.

Извештај о инфлацији – фебруар 2020.

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Кретање премије ризика Србије и њене детерминанте
Осврт 2: Реформа референтних каматних стопа у зони евра
Осврт 3: Динамика и структура фиксних инвестиција
Осврт 4: Оцена макроекономских кретања у 2019. години
Осврт 5: Утицај базног ефекта на кретањемеђугодишње инфлације у 2020. години

Табеле и графикони (XLS):