latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.09.2016.

Упитник о информационом систему финансијске институције за 2016. годину

Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је банкама, друштвима за осигурање, друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима и даваоцима финансијског лизинга. Питања су конципирана тако да се до потребних информација дође уз минимално оптерећење испитаника. Испитаници у финансијским институцијама су лица одговорна за управљање информационим системом и управљање безбедношћу информационог система. Институција је дужна да одреди члана највишег руководства који ће бити одговоран за попуњавање упитника и који ће потврдити тачност и потпуност свих пружених информација. Потребно је да упитник буде електронски потписан коришћењем квалификованог електронског сертификата.

По преузимању (опција Save Target As...), попуњен упитник и пратећи документ електронским путем достављају се на FTP сервер за размену података Народне банке Србије најкасније до 26. септембра 2016. године. 

Центар за супервизију информационих система