latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.07.2017.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор имао је у виду факторе и пројекцију инфлације, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.

Инфлација се од почетка године креће у границама циља. Као и у другим земљама, њено кретање у посматраном периоду било је под утицајем опоравка светске цене нафте од друге половине 2016. године, али и поскупљења поврћа и огрева, која су, због лошег времена почетком године, била виша од сезонски уобичајених. Управо захваљујући паду цена поменутих производа, у складу с нашим очекивањима, међугодишња инфлација смањена је у мају на 3,5%. Да су инфлаторни притисци и даље ниски потврђује и ниска и релативно стабилна базна инфлација, која се од почетка године креће око 2% међугодишње, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде која се налазе унутар граница циља, како за једну тако и за две године унапред.

Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена. Очекује се да ће на остварење циљане инфлације деловати постепени опоравак домаће тражње и инфлације у међународном окружењу и висока база код цена нафтних деривата.

Kретања на робном и финансијском тржишту у међународном окружењу и даље карактерише неизвесност. Неизвесно је кретање светских цена примарних производа, а посебно нафте, на коју утичу и појачане геополитичке тензије. На међународном финансијском тржишту неизвесност у највећој мери и даље проистиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на токове капитала према земљама у успону. Истовремено, Извршни одбор истиче да је, захваљујући знатном смањењу унутрашње и спољне неравнотеже и повољним макроекономским изгледима за наредни период, Србија данас отпорнија на потенцијално негативне утицаје из међународног окружења.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. августа.

Кабинет гувернера