latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.07.2017.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јуну

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају јуна износиле 9.670,3 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 198 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга (готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама). Бруто девизне резерве су у јуну повећане за 178,1 милион евра у односу на крај претходног месеца.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јуна износиле су 7.977,0 милиона евра, што је за 176,0 милиона евра више него на крају маја.

Девизне резерве су у јуну у највећој мери повећане по основу интервенција Народне банке Србије куповином девиза на међубанкарском девизном тржишту (прилив 275,0 милиона евра), које су биле више него довољне да покрију одлив настаo по основу нето раздужења државе по кредитима (103,6 милиона евра). Додатно, нето приливи по основу управљања девизним резервама, донација, девизних хартија од вредности и другим основима, у укупном износу од 114,9 милиона евра, у потпуности су надоместили одливе по основу неповољних промена међувалутних односа на међународном финансијском тржишту (108,2 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јуну износио је 513,4 милиона евра и био је за 147,2 милиона већи него у претходном месецу. У првих шест месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 2.450,6 милиона евра.

У јуну је забележена номинална апрецијација динара у односу на евро од 1,5%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 345 милиона евра како би ублажила претеране краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера