latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-05-11 12:13:54.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у априлу

Девизне резерве Народне банке Србије на крају априла износиле су 10.429,3 милиона евра, што је за 194,4 милиона евра више него на крају марта. Тиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 189 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, и готово је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају априла износиле су 8.625 милиона евра, што је за 165 милионa евра више него на крају марта.

Значајна је чињеница да је повећање девизних резерви остварено у амбијенту превременог раздужења државе према повериоцима Лондонског клуба (одлив у износу од 130,9 милиона евра) и нето раздужења по основу девизних хартија од вредности емитованих на домаћем финансијском тржишту (одлив од 24,4 милиона евра). Највећи допринос повећању девизних резерви потиче од прилива по основу интервенција Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (куповина 215,0 милиона евра). Поред тога, у правцу повећања деловали су и нето приливи по основу девизних кредита, донација, управљања девизним резервама и осталим основима (укупно 75,1 милион евра), а забележен је и позитиван нето утицај тржишних фактора (59,6 милиона евра), пре свега промене међувалутних односа на међународном финансијском тржишту.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у априлу износио је 472,3 милиона евра и био је за 370,5 милиона мањи него у претходном месецу. У прва четири месеца ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 2.748,9 милиона евра.

У априлу је забележена номинална апрецијација динара према евру од 0,2%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 205 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера