latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.06.2018.

Резултати априлске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима априлске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор очекујe инфлацију од 2,5%, a привреда инфлацију од 2,8% у кратком року. Истовремено, у средњем року очекују инфлацију на централној вредности циља Народне банке Србије (3,0%).

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог економског раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва.

Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници  Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера