latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

19.06.2018.

Информације о ефективној каматној стопи за изабране производе

Ради информисања грађана о годишњој ефективној каматној стопи, Народна банка Србије је објединила податке о ефективној каматној стопи за изабране производе које банке нуде физичким лицима, на задатом репрезентативном примеру, са стањем на дан 31. марта 2018. године.

Извор података су банке, односно подаци су прикупљени на основу анкете у којој су учествовале све банке, те напомињемо да су наведени прегледи искључиво информативног карактера. За прецизне податке o ефективној каматној стопи, као и остале услове у вези с коришћењем изабраних производа – неопходно је контактирати с конкретном банком.

Циљ објављивања ових података јесте пре свега да се грађани упознају са значајем праћења ефективне каматне стопе, као каматне стопе која укључује све трошкове (нпр. у вези с давањем, коришћењем и враћањем кредита) које корисник финансијских услуга плаћа (нпр. камате, накнаде, порези и сл.), као и с чињеницом да поређењем ефективних каматних стопа имају могућност да се код различитих банака информишу о условима.

С обзиром на то да банке своје пословање уређују својом пословном политиком, којом утврђују начин и услове под којима пружају одређене финансијске услуге, сваки корисник има могућност да се код различитих банака информише о тим условима и, на крају, на основу добијених информација и сагледавања својих потреба, одлучи да ли ће и с којом банком закључити уговор.

Детаљне информације о ефективној каматној стопи могу се пронаћи на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Заштита корисника, Ефективне каматне стопе за изабране производе, као и на посебном сајту Народне банке Србије намењеном корисницима финансијских услуга – Твој новац, у делу Одабране теме, Ефективне каматне стопе за изабране производе.

Сектор за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга