latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.09.2018.

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 6. септембра 2018. године, одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од нула одсто.
У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности ради очувања и јачања стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС“, бр. 103/2016), Народна банка Србије, на тромесечном нивоу, обрачунава референтни показатељ на основу којег утврђује стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију.

Обрачун референтног показатеља заснива се на одступању међусобног односа кредита и бруто домаћег производа од његовог дугорочног тренда. На основу података из јуна 2018. године, учешће укупних кредита у бруто домаћем производу износило је 75,7 одсто, док је оцењена вредност одступања овог учешћа износила –12,4 процентнa поена. Оцењено одступање учешћа кредита у бруто домаћем производу налази се испод свог дугорочног тренда, али постоји тренд опоравка, што указује на то да је финансијски циклус у фази у којој би увођење стопе контрацикличног заштитног слоја капитала изнад нула одсто могло бити ограничавајући фактор кредитне активности. Такође, oцењена вредност одступања учешћа кредита у бруто домаћем производу налази се испод референтне вредности од два процентна поена и указује на то да референтни показатељ за утврђивање стопе контрацикличног заштитног слоја капитала износи нула одсто. С обзиром на наведено, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на непромењеном нивоу.

Додатне информације о контрацикличном заштитном слоју капитала и образложење могу се наћи на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Финансијска стабилност,  Заштитни слојеви капитала.

Сектор за финансијску стабилност