latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

28.09.2018.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у периоду јануар–август, у односу на исти период претходне године, повећана за 2,7%, вођена пре свега растом прерађивачке индустрије од 2,8%. На кретање индустријске производње у августу привремено су утицали капитални ремонти у секторима рударства и снабдевања електричном енергијом, гасом и паром, као и низак водостај.

Прерађивачка индустрија је, према десезонираним подацима, у августу забележила раст од 0,3%. У оквиру прерађивачке индустрије највећи позитиван допринос њеном месечном расту потекао је од производње металних производа, деривата нафте и машина и опреме.

Међугодишње посматрано, према подацима Републичког завода за статистику, промет робе у трговини на мало у августу je био реално виши за 5,5%. У периоду јануар–август промет у трговини на мало био је већи за 3,7% него у истом периоду претходне године.

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар–август извоз робе већи је за 8,5% него у истом периоду претходне године, што је резултат раста извоза прерађивачке индустрије од 10,8%. На даљи раст извоза у наредном периоду повољнo ће утицати и нормализација извоза пољопривредних производа, након добре пољопривредне сезоне. С друге стране, робни увоз повећан је у истом периоду за 13,0%, пре свега услед раста увоза интермедијарних и капиталних производа за потребе индустрије.

Кабинет гувернера