latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

17.10.2018.

Напредак Србије на међународној листи конкурентности остварен захваљујући повољнијем макроекономском окружењу и стабилности финансијског система

Према најновијем Извештају о конкурентности Светског економског форума за 2018. годину, Србија је, трећу годину заредом, поправила своју конкурентску позицију и тренутно заузима 65. место у групи од 140 земаља. Као и у претходној години, остварен је напредак у оквиру показатеља макроекономског окружења, чему доприносе оба показатеља који се прате у оквиру овог стуба – ниска и стабилна инфлација, као и смањење јавног дуга. По оствареној инфлацији, Србија је и у 2018. задржала прву позицију, коју дели с још 73 земље. Најбољим остварењем, према критеријуму инфлације, сматра се просечна годишња стопа инфлације у интервалу од 0,5 до 4,0 одсто, с обзиром на то да се дефлација сматра подједнако лошом као и висока инфлација. Када је реч о јавном дугу, Србија је поправила своју позицију захваљујући томе што је јавни дуг смањен испод 60 одсто БДП-а, као и захваљујући бољем кредитном рејтингу земље.

Србија је остварила значајан напредак и у оквиру показатеља који се односе на финансијски систем. Када је реч о показатељима стабилности финансијског система, напредак је постигнут код показатеља финансијског здравља банака, захваљујући макропруденцијалној политици коју примењује Народна банка Србије и очуваној финансијској стабилности, као и код показатеља учешћа проблематичних кредита у укупним кредитима, захваљујући предузетим свеобухватним мерама на решавању овог питања. С показатељем адекватности капитала од преко 20 одсто Србија се сматра тзв. најбољом светском праксом и налази се на првој позицији, коју дели са још 71 земљом. Такође, према показатељу брзине кредитног раста, Србија дели прву позицију с још 96 земаља, с обзиром на то да је раст кредита у Србији и даље испод дугорочног тренда, што значи да није прекомеран и ризичан по очување стабилности финансијског система. Када је реч о показатељима развијености финансијског тржишта, напредак је остварен код показатеља доступности средстава финансирања за мала и средња предузећа, као и доступности фондова предузетног капитала.

Кабинет гувернера