latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

17.10.2018.

Резултати септембарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима септембарске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор очекује да ће се инфлација за годину дана унапред налазити тачно на централној вредности циља Народне банке Србије од 3,0%, а да ће у септембру 2020. износити 3,2%. Инфлациона очекивања привредника износе 2,6% и у кратком и у средњем року.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно, месечно, извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика

Кабинет гувернера