latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

08.11.2018.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.
 
Инфлаторни притисци су остали ниски и у условима снажног привредног раста. Инфлација је наставила да се креће у границама циља и у септембру је износила 2,1%. И према новембарској централној пројекцији, међугодишња инфлација ће остати ниска и стабилна у границама циља (3,0 ± 1,5%) до краја периода пројекције, тј. у наредне две године. У средњем року, кретање инфлације биће пре свега опредељено постепеним растом агрегатне тражње. Одржавање постигнуте ценовне стабилности у наредном периоду очекују и финансијски сектор и привреда, о чему сведоче њихова инфлациона очекивања усидрена око циља од 3% и за годину, и за две године унапред.

Извршни одбор је оценио да ефекти претходног ублажавања монетарне политике доприносе убрзању привредног раста, који је у досадашњем току године растао по највишој стопи у последњих десет година и износио 4,5% међугодишње. Висок допринос привредном расту потиче од инвестиција, које ће и у наредном периоду омогућити наставак раста извозa прерађивачке индустрије. Раст инвестиција подржан је и повољним условима финансирања и растом кредитне активности. Такође, нето прилив страних директних инвестиција, који више него у пуној мери покрива дефицит текућег рачуна платног биланса, позитивно утиче на раст извоза и смањење спољне неравнотеже у средњем року.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због дешавања у међународном окружењу. Светска цена нафте је волатилна, тако да је њено кретање и у наредном периоду неизвесно, при чему се, према фјучерсима, очекује стабилизација до краја 2018, а затим и нешто нижи ниво до краја 2019. године. У највећој мери због више цене нафте на светском тржишту, ове године је нешто виша и инфлација у међународном окружењу. Такође, до краја године очекује се даље повећање референтне каматне стопе Система федералних резерви САД и завршетак програма квантитативног попуштања Европске централне банке, што би могло да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Поред тога, раст протекционизма у међународној трговини утицао је на повећану неизвесност на међународном финансијском тржишту, што би, такође, могло да се одрази на мању спремност инвеститора за улагања. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.

На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио новембарски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити представљен 16. новембра. Том приликом биће детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 6. децембра.

Кабинет гувернера