latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

08.11.2018.

Народна банка Србије ограничила распон курсева динара према евру у мењачницама

Извршни одбор Народне банке Србије на данашњој седници донео је Одлуку о измени и допуни Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта и Одлуку о измени и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова.

Овим одлукама ограничен је најнижи куповни курс односно највиши продајни курс који овлашћени мењачи и јавни поштански оператор могу примењивати приликом откупа, односно продаје ефективног страног новца – евра, и то на ±1,25% у односу на званични средњи курс динара према евру који важи на тај дан.

У курсној листи овлашћеног мењача и јавног поштанског оператора, куповни курс по јединици стране валуте – евра не може да буде нижи од званичног средњег курса динара према евру који важи на тај дан за више од 1,25%, односно продајни курс не може да буде виши од званичног средњег курса динара према евру који важи на тај дан за више од 1,25%.

Ограничење има за циљ да утиче на случајеве где су, услед недостатка тржишне конкуренције, уочена већа одступања куповног односно продајног курса овлашћених мењача од курсева које тога дана примењује већина осталих овлашћених мењача. Таква одступања, по правилу, бележе се на појединим специфичним мењачким местима (нпр. аеродром, бензинске пумпе, тржни центри и сл.), где недостатак конкуренције омогућава овлашћеним мењачима да приликом откупа ефективног страног новца – евра примењују знатно нижи курс, а приликом продаје ефективног страног новца – евра знатно виши курс од уобичајених курсева које на тај дан примењују овлашћени мењачи на другим мењачким местима, где постоји тржишна конкуренција.

Приликом доношења ових одлука, Народна банка Србије је имала у виду податке који указују на то да највећи проценат овлашћених мењача приликом откупа односно продаје ефективног страног новца – евра примењује куповне односно продајне курсеве који се крећу у распону који је ужи од ±1,25% у односу на званични средњи курс динара према евру за тај дан. Због тога, ово ограничење неће утицати на пословање највећег броја овлашћених мењача, као ни на мењачке послове јавног поштанског оператора.

Наведене одлуке примењиваће се од 1. јануара 2019. године.

Кабинет гувернера