latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

09.11.2018.

Европска комисија ревидирала навише пројекцију раста БДП-а Србије за 2018. и 2019. годину

У свом најновијем извештају Autumn 2018 Economic Forecast, Европска комисија ревидирала је навише пројекцију раста БДП-а Србије за ову годину са 3,3% на 4,1%, а за 2019. годину са 3,5% на 3,8%. Поправљање пројекције, према њиховој оцени, резултат је снажног раста инвестиција и раста запослености и зарада.

Европска комисија у први план истиче динамичан раст бруто домаћег производа у првој половини године, који је убрзао на скоро 5% међугодишње, вођен двоцифреним растом инвестиција и подржан растом финалне потрошње. Посматрано са становништва понуде, према њиховој оцени, сви сектори привреде дали су позитиван допринос, а посебно наглашавају раст грађевинарства од преко 20% и одличну пољопривредну сезону. Наводи се и да се повољна кретања у реалном сектору преливају и на тржиште рада, где очекују пад незапослености на вишедеценијски најнижи ниво. Додатно, Европска комисија оцењује да постоји ризик навише када је реч о расту инвестиција и извоза, а услед повећања капиталних расхода државе и снажног и диверсификованог прилива страних директних инвестиција.

Европска комисија оцењује да ће инфлација остати у границама циља Народне банке Србије, и да ће се у условима раста агрегатне тражње  постепено приближавати централној вредности циља.  Као важне факторе привредног раста, Европска комисија наводи и повољне услове финансирања.

Комисија истиче и да ће даље спровођење структурних реформи, подржано новим аранжманом са ММФ-ом, допринети одличним фискалним резултатима и осигурати смањење јавног дуга на ниво испод 50% БДП-а у наредном периоду.

Кабинет гувернера