latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.01.2019.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.

Инфлаторни притисци су остали ниски и у условима снажног привредног раста. Инфлација је пету годину заредом ниска и стабилна – у новембру је износила 1,9% међугодишње, а, према процени Републичког завода за статистику, у целој 2018. години у просеку је износила 2,0%. И у наредном периоду се очекује њено стабилно кретање у границама циља (3,0 ± 1,5%), које ће пре свега бити опредељено постепеним растом агрегатне тражње. Одржавање постигнуте ценовне стабилности у средњем року очекују и финансијски сектор и привреда, о чему сведоче њихова инфлациона очекивања усидрена око циља од 3% и за годину, и за две године унапред.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због дешавања у међународном окружењу. Током ове године очекује се наставак нормализације монетарних политика водећих централних банака, Система федералних резерви САД и Европске централне банке, што би могло да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Цена нафте и даље представља фактор инфлације који захтева опрезност, иако је она последњих месеци 2018. године знатно смањена. Поред тога, извори неизвесности на међународном финансијском тржишту и даље су протекционизам у међународној трговини и геополитички ризици, који би могли да се одразе на мању спремност инвеститора за улагања. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.

Снажан раст привреде Србије се наставља, захваљујући очуваној макроекономској, фискалној и финансијској стабилности, као и унапређењу укупног пословног и инвестиционог амбијента. Раст у прошлој години остварен је по највишој стопи у последњих десет година и, према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, стопа раста БДП-а износила је 4,4% међугодишње, уз позитиван допринос свих производних и услужних сектора. Повољна кретања у реалном сектору наставила су да се позитивно одражавају и на тржиште рада, на којем се бележи даљи раст запослености и зарада. Такође, нето прилив страних директних инвестиција достигао је 3 милијарде евра и више него у пуној мери покрио је дефицит текућег рачуна платног биланса, а у средњем року позитивно утиче на раст извоза и смањење спољне неравнотеже.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 7. фебруара.

Кабинет гувернера