latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

14.01.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у децембру

Према прелиминарним подацима, бруто девизне резерве Народне банке Србије су на крају децембра износиле 11.261,8 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 168 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају децембра износиле су 8.854 милиона евра, што је њихов највиши ниво на крају једне године откад се на овај начин прате подаци (од 2000. године).

Бруто девизне резерве су у децембру смањене за 364,7 милиона евра, а нето девизне резерве за 867 милиона евра, пре свега као резултат знатног смањења девизних обавеза од стране државе – и на домаћем, и на међународном тржишту (укупно 1.016,9 милиона евра), а у амбијенту добрих фискалних резултата остварених у 2018. години. Одливи су забележени по основу измирења обавеза по основу девизних хартија од вредности на домаћем тржишту (73,7 милиона евра), нето раздужења по девизним кредитима (37,4 милиона евра), као и доспећа доларске еврообвезнице Србија 2018 (905,8 милиона евра), које је најављивано и за које су девизна средства обезбеђивана током године, у највећој мери из динарских извора, што је допринело смањењу јавног дуга и побољшању његове валутне структуре.

Одливи из девизних резерви реализовани су и по основу уобичајених активности банака у вези с девизном обавезном резервом и по другим основима, укупно у нето износу од 48,4 милиона евра.

Наведени одливи из девизних резерви у знатној мери су покривени повећањем девизних резерви по основу позитивних ефеката тржишних фактора и ефикасног управљања девизним резервама, затим по основу донација и осталим основима.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у децембру износио је 674,7 милиона евра и био је за 130,9 милиона евра већи него у претходном месецу. У 2018. години, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 6.956,3 милиона евра.

Динар је у децембру номинално ојачао према евру за 0,1%. У 2018. години, номинална апрецијација динара према евру износила је 0,2%. Током децембра, на домаћем девизном тржишту били су присутни прво депрецијацијски, а затим и апрецијацијски притисци, па је Народна банка Србије, како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса, интервенисала на међубанкарском девизном тржишту на обе стране (и куповином и продајом девиза), и то у истом укупном износу – по 30 милиона евра. У 2018. години, Народна банка Србије је интервенисала нето куповином 1.580 милиона евра (куповина 1.835 милиона евра и продаја 255 милиона евра).

Кабинет гувернера