latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.02.2019.

Саопштење о организовању додатне своп аукције девиза EUR/RSD

Народна банка Србије је данас, други пут у 2019. години, организовала додатну двонедељну своп аукцију, на којој је у првом краку од банака купила девизе – евре за динаре. На овој аукцији, која представља један од регуларних инструмената који стоје на располагању за регулисање динарске и девизне ликвидности банкарског сектора, Народна банка Србије је своп купила 110,5 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 1.091.

Организовањем данашње своп аукције девиза EUR/RSD, Народна банка Србије је банкама на рок од две недеље обезбедила динарску ликвидност у износу од 13,1 милијарди динара.

Како би омогућила да се банкарски сектор постепено прилагоди ситуацији побољшане ликвидности на новчаном тржишту, а имајући у виду доспеће претходне додатне своп аукције (среда, 13. фебруар), Народна банка Србије је данас организовала нову додатну своп аукцију, са нижом реализацијом него на претходној аукцији.

Претходна додатна двонедељна своп аукција, одржана 28. јануара (Народна банка Србије је тада банкама на период од две недеље обезбедила 22,5 милијарди динара ликвидности у замену за 190 милиона евра девизне ликвидности), остварила је свој циљ у погледу побољшања ликвидности банкарског сектора и обезбеђења наставка несметаног функционисања међубанкарског новчаног тржишта (МНТ). Проактивним деловањем Народна банка Србије је омогућила да не дође до потенцијалне сегментације МНТ, нити до евентуалног значајнијег раста краткорочних каматних стопа.

Народна банка Србије ће и у наредном периоду наставити пажљиво да прати кретања на домаћем финансијском тржишту и по потреби реагује како би обезбедила његово несметано функционисање.

Кабинет гувернера